Поръчай

За нас

Есентика Пюър ЕООД е специализирана в производството на широка гама от дезинфектанти за ръце и повърхности под търговската марка Essentica Pure. Компанията инвестира в иновативни и модерни технологии, разработка на ефективни продуктит с гарантирано високо качество, R&D и човешките си ресурси. 
„Есентика Пюър” ЕООД непрекъснато разширява своето портфолиото, като към момента то включва:


Дезинфектанти Essentica Pure са гаранция за качество и сигурност. Те са създадени изцяло, за да отговорят на съвремнните предизвикателствата за висока хигиена. Основната активна съставка влизаща в състава им е биоциден етилов алкохол, произведен от най-голямата фабрика за етанол на Балканите – “Есентика”. Етанолът е регистриран от Европейската агенция по химикалите (ECHA) като биоцидна съставка съгласно чл. 95 от Biocidal Products Regulation No 528/2012. За производството му се използва най-добрата българска пшеница, отгледана на собствени земеделски масиви, а високото му качество се гарантира от непрекъснат контрол по време на всяка фаза на производствения цикъл.

Нашата мисия и цел са постоянно да развиваме пазара на дезинфектанти, както в България, така и извън териториите на страната. За осъществяването на тази цел представяме иновации и насоки на развитие, по възможно най-ефикасния начин. Защитата на нашите потребители е от основно значение за нас, за това ние гарантираме качество на световно ниво на всеки един етап от производството на нашите продукти, чрез контролиране и мониторинг на главните параметри, които го определят. Изискванията на пазара ни предизвикват да развиваме потенциала си като професионалисти и специалисти в производствения процес. Съчетанието на постоянните технологични иновации и работата в екип с клиентите, ни позволява заедно да намерим най-доброто решение за техните нужди. Отнасяме се с нашите служители с уважение, по честен и справедлив начин. Ние развиваме и осигуряваме приобщаваща и разнообразна среда за работа в екип за най-добрите и изявени професионалисти. 

Стремим се и насърчаваме партньорства, които изграждат стойностни, дългосрочни бизнес отношения.
ЗА ESSENTICA ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Активната съставка на всички дезинфектанти Еssentica Pure е етилов алкохол в концентрация, която доказано
УБИВА 99.9% БАКТЕРИИ И ВИРУСИ (ВКЛ. КОРОНАВИРУС)
Етанолът, който използваме е МЕЖДУНАРОДНО СЕРТИФИЦИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ (ECHA) КАТО БИОЦИДНА СЪСТАВКА СЪГЛАСНО ЧЛ. 95 ОТ BIOCIDAL PRODUCTS REGULATION. Неговото високо и постоянно качество се гарантира от непрекъснат контрол по време на всяка една фаза на затворения производствен цикъл. За производството му се използва най-добрата българска пшеница, отгледана на собствени земеделски  масиви.